مسابقه ۵۰۰کامشگران کردستان

علی مظاهری   ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۲

دومین مسابقه کلوپ زاینده رود از شهر کامشگران سنندج با۱۶۶ طوق پرنده از ۲۲ مربی در تاریخ۱۵ فروردین با سامانه انلاین سوساتک برگزار گردید
تعداد۱۰۳ طوق پرنده در تایم قانونی به اشیانه بازگشتند
داور اقای حسین انوری
اپراتور اقای شهرام گزین زاده
نفر اول اقای ابراهیم رحیمی
نفر دوم علی مظاهری
نفر سوم امیر قادری