مسابقه ۷۰۰ ک میاندواب اذربایجان

علی مظاهری   ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۴

سومین مسابقه کلوپ زاینده رود به صورت مجمع با کلوپ سفید دشت بروجن با ۱۱۵ طوق پرنده از ۱۶ مربی درتاریخ۲۷ فروردین با سامانه انلاین سوساتک برگزار گردید
تعداد۵۱ طوق پرنده به اشیانه باز گشتند
داوران اقای حسین انوری واقای حاج اکبر بیگی
اپراتور اقای شهرام گزین زاده
نفر اول اقای رضا قادری
نفر دوم اقای امین عباسی
نفر سوم علی مظاهری