مسابقه ۱۰۰۰ک مرز ترکیه بازرگان

علی مظاهری   ۱۰ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۲:۴۶

در اولین سال برگزاری مسابقات کلوپ مسابقه با ساعت بنزینگ در تاریخ ۲۳ اردیبهشت از شهر اواجیق روستای پیر احمد کندی نقطه صفر مرز ترکیه به صورت مجمع با کلوپ سفید دشت بروجن برگزار گردید
تعداد کبوتر ۵۰ طوق از ۱۳ شرکت کننده
تعداد۱۲ طوق پرنده در تایم قانونی به اشیانه برگشتند
مسافت بین ۹۷۰ الی۱۰۴۵کیلومتر هوایی پرنده پرواز کرده است
ثبت بیشترین مسافت طی شده در استان ۱۰۴۵
ثبت نشست ۲ پرنده همزمان مقام اول ودوم
داوران اقای حسین انوری واقای حاج اکبر بیگی واقای شهرام گزین زاده
اپراتور اقای مهندس فدایی
کبوتر اول روز دوم ساعت ۹و۳۰
نفر اول علی مظاهری
نفر دوم علی مظاهری
نفر سوم اقای امیر قادری